სამართალი ბატონიშვილისა ვახტანგისა (კარი სამართლისა ქმნისა)

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული

ვახტანგ VI მსჯელობს მეფობის შესახებ / Vakhtang the VI discussing the problems of being a king 2. საქართველოს მეფენი ბევრჯელ […]

ჯუანშერი – ვახტანგ გორგასალი (ქრისტიანები)

Posted Posted in 5-8-ე საუკუნეები, ქართული, წყაროები

საინტერესო ეპიზოდი ვახტანგის ცხოვრებიდან, რომელიც აჩვენებს ქრისტიანული ეთიკის ელემენტებს სახელმწიფოს ხელში, სხვა რელიგიებთან მიმართებაში აქა ვახტანგ გორგასლისაგან საბერძნეთს წასლვა საომრად […]

ჯუანშერი – ვახტანგ გორგასალი (სინდთა მეფე)

Posted Posted in 5-8-ე საუკუნეები, ქართული, წყაროები

ვახტანგი სპარსეთის მეფის კარზე აღმოსავლეთში იბრძვის. ერთერთი ბრძოლის წინ სინდეთის მეფე შეგონებით ცდილობს ვახტანგი დააფიქროს მის ურთიერთობაზე სპარსელებთან. / Juansher […]

სოლომონ II-ის წერილი რუსეთის იმპერატორს

Posted Posted in 19-ე საუკუნე, ქართული, წყაროები

მუხლნი სათხოვარნი სოლომონ II–ისა ალექსანდრე I-სადმი იმერეთის სამეფოზე მისი უფლებების დამტკიცების შესახებ. 1804 წ. საინტერესო მონაკვეთი ტერმინ და ცნება „საქართველოს“ […]

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტი

Posted Posted in 18-21 წლები, Uncategorized, ქართული, წყაროები

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, გამოცხადებული ეროვნული საბჭოს მიერ 1918 წ. 26 მაისს: მრავალ საუკუნეთა განმავლობაში საქართველო არსებობდა, როგორც დამოუკიდებელი და თავისუფალი […]