მეფე გიორგის წერილი იმპერატორ პავლესადმი

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

ქართლ კახეთის უკანასკნელი მეფე რუსეთის იმპერატორს. საინტერესო დოკუმენტი ქართლ-კახეთის რუსეთის მფლობელობაში შესვლასთან დაკავშირებით. | Last king of Eastern Georgia writing […]

გეორგიევსკის ტრაქტატი – არტიკული მერვე

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, უცხოური, ქართული, წყაროები

ტრაქტატი ქართლ-კახეთის სამეფოს რუსეთის მფარველობაში შესვლის შესახებ. საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიების მიმართების თაობაზე / Agreement of entering of kingdoms of […]

 მეგობრობის დადგინებულობა ერეკლე II-სა და სოლომონ I-ს შორის (1773)

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

ხელშეკრულების ამ მონაკვეთებში კარგად ჩანს ქართველი მეფეების დამოკიდებულება რუსეთთან / In these parts is well seen the relationship of Georgian […]

ქართლ-კახეთის მოსახლეობა 1770 წელს

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

ალ. ცაგარელის მიერ აღმოჩენილი, მოსკოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივის ხელნაწერი / Census of population of East Georgia from 1770 ქრისტეს […]

ქართველების ხასიათი და გარეგნობა

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

ამ მონაკვეთში ვახუშტი ბატონიშვილი (1696 – 1757) აღწერს ქართველების ხასიათს და გარეგნობას / Vakhushti Bagrationi (1696 – 1757) is describing […]

სიმონ მეფის (16-ე საუკუნის მეორე ნახევარი) ერთერთი ლაშქრობის შესახებ

Posted Posted in ქართული, წყაროები

სიმონ მეფის (16-ე საუკუნის მეორე ნახევარი) ერთერთი ლაშქრობის შესახებ, რომელშიც მისი პიროვნული თვისებები ჩანს. About one military campaign of King […]

საბა-სულხან ორბელიანი (1658-1725), მოგზაურობა ევროპაში (მრწამსი)

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

საინტერესო ეპიზოდი, საბას მრწამსისა და მისდამი დამოკიდებულების შესასწავლად / Saba-Sulkhan Orbeliani, Travels to Europe. An interesting episode for studying Sabas’ […]