საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტი

Posted Posted in 18-21 წლები, Uncategorized, ქართული, წყაროები

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, გამოცხადებული ეროვნული საბჭოს მიერ 1918 წ. 26 მაისს: მრავალ საუკუნეთა განმავლობაში საქართველო არსებობდა, როგორც დამოუკიდებელი და თავისუფალი […]