მეგობრობის დადგინებულობა ერეკლე II-სა და სოლომონ I-ს შორის (1773)

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

ხელშეკრულების ამ მონაკვეთებში კარგად ჩანს ქართველი მეფეების დამოკიდებულება რუსეთთან / In these parts is well seen the relationship of Georgian […]

ქართლ-კახეთის მოსახლეობა 1770 წელს

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

ალ. ცაგარელის მიერ აღმოჩენილი, მოსკოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივის ხელნაწერი / Census of population of East Georgia from 1770 ქრისტეს […]

ქართველების ხასიათი და გარეგნობა

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

ამ მონაკვეთში ვახუშტი ბატონიშვილი (1696 – 1757) აღწერს ქართველების ხასიათს და გარეგნობას / Vakhushti Bagrationi (1696 – 1757) is describing […]

სიმონ მეფის (16-ე საუკუნის მეორე ნახევარი) ერთერთი ლაშქრობის შესახებ

Posted Posted in ქართული, წყაროები

სიმონ მეფის (16-ე საუკუნის მეორე ნახევარი) ერთერთი ლაშქრობის შესახებ, რომელშიც მისი პიროვნული თვისებები ჩანს. About one military campaign of King […]

საბა-სულხან ორბელიანი (1658-1725), მოგზაურობა ევროპაში (მრწამსი)

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული, წყაროები

საინტერესო ეპიზოდი, საბას მრწამსისა და მისდამი დამოკიდებულების შესასწავლად / Saba-Sulkhan Orbeliani, Travels to Europe. An interesting episode for studying Sabas’ […]

სამართალი ბატონიშვილისა ვახტანგისა (კარი სამართლისა ქმნისა)

Posted Posted in 17-18 საუკუნე, ქართული

ვახტანგ VI მსჯელობს მეფობის შესახებ / Vakhtang the VI discussing the problems of being a king 2. საქართველოს მეფენი ბევრჯელ […]

ჯუანშერი – ვახტანგ გორგასალი (ქრისტიანები)

Posted Posted in 5-8-ე საუკუნეები, ქართული, წყაროები

საინტერესო ეპიზოდი ვახტანგის ცხოვრებიდან, რომელიც აჩვენებს ქრისტიანული ეთიკის ელემენტებს სახელმწიფოს ხელში, სხვა რელიგიებთან მიმართებაში აქა ვახტანგ გორგასლისაგან საბერძნეთს წასლვა საომრად […]

ჯუანშერი – ვახტანგ გორგასალი (სინდთა მეფე)

Posted Posted in 5-8-ე საუკუნეები, ქართული, წყაროები

ვახტანგი სპარსეთის მეფის კარზე აღმოსავლეთში იბრძვის. ერთერთი ბრძოლის წინ სინდეთის მეფე შეგონებით ცდილობს ვახტანგი დააფიქროს მის ურთიერთობაზე სპარსელებთან. / Juansher […]

სოლომონ II-ის წერილი რუსეთის იმპერატორს

Posted Posted in 19-ე საუკუნე, ქართული, წყაროები

მუხლნი სათხოვარნი სოლომონ II–ისა ალექსანდრე I-სადმი იმერეთის სამეფოზე მისი უფლებების დამტკიცების შესახებ. 1804 წ. საინტერესო მონაკვეთი ტერმინ და ცნება „საქართველოს“ […]