ჯუანშერი – ვახტანგ გორგასალი (ქრისტიანები)

Posted Posted in 5-8-ე საუკუნეები, ქართული, წყაროები

საინტერესო ეპიზოდი ვახტანგის ცხოვრებიდან, რომელიც აჩვენებს ქრისტიანული ეთიკის ელემენტებს სახელმწიფოს ხელში, სხვა რელიგიებთან მიმართებაში აქა ვახტანგ გორგასლისაგან საბერძნეთს წასლვა საომრად […]

ჯუანშერი – ვახტანგ გორგასალი (სინდთა მეფე)

Posted Posted in 5-8-ე საუკუნეები, ქართული, წყაროები

ვახტანგი სპარსეთის მეფის კარზე აღმოსავლეთში იბრძვის. ერთერთი ბრძოლის წინ სინდეთის მეფე შეგონებით ცდილობს ვახტანგი დააფიქროს მის ურთიერთობაზე სპარსელებთან. / Juansher […]