სოლომონ II-ის წერილი რუსეთის იმპერატორს

Posted Posted in 19-ე საუკუნე, ქართული, წყაროები

მუხლნი სათხოვარნი სოლომონ II–ისა ალექსანდრე I-სადმი იმერეთის სამეფოზე მისი უფლებების დამტკიცების შესახებ. 1804 წ. საინტერესო მონაკვეთი ტერმინ და ცნება „საქართველოს“ […]