იტვირთება

Category: 18-21 წლები

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტი

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, გამოცხადებული ეროვნული საბჭოს მიერ 1918 წ. 26 მაისს: მრავალ საუკუნეთა განმავლობაში საქართველო … სრულად