სოლომონ II-ის წერილი რუსეთის იმპერატორს

Posted Posted in 19-ე საუკუნე, ქართული, წყაროები

მუხლნი სათხოვარნი სოლომონ II–ისა ალექსანდრე I-სადმი იმერეთის სამეფოზე მისი უფლებების დამტკიცების შესახებ. 1804 წ. საინტერესო მონაკვეთი ტერმინ და ცნება „საქართველოს“ […]

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტი

Posted Posted in 18-21 წლები, Uncategorized, ქართული, წყაროები

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, გამოცხადებული ეროვნული საბჭოს მიერ 1918 წ. 26 მაისს: მრავალ საუკუნეთა განმავლობაში საქართველო არსებობდა, როგორც დამოუკიდებელი და თავისუფალი […]