იტვირთება
შაჰნამე

ისტორია – ჩვენი ქმედებების საგანძური, წარსულის მოწმე, აწმყოსთვის მაგალითი, მომავლის გამაფრთხილებელი.

მიგელ სერვანტესი